fbpx

สาเหตุของการ Offline และการเติมเงินเข้า GPS sinotrack

สาเหตุของการที่ GPS Offline ส่วนใหญ่จะมาจาก อายุซิม ที่หมดอายุ
เนื่องจาก ซิมที่ลูกค้าใช้ เป็นเติมเงิน เพราะฉะนั้นในการเติมเงินแต่ล่ะครั้ง ลูกค้าจะได้วันเพิ่มเติมมา 30 วัน
แต่ตัว GPS กินค่าเนตเพียงเดือนล่ะ 20-30 บาทต่อวัน

กรณีลูกค้าเติมเงินครั้งเดียว 300 บาท ก็จะได้รับวันใช้งานของซิมแค่ 30 วัน

ทำให้วัน หรือซิมหมดอายุก่อนนั่นเองครับ
วิธีการแก้ไขคือ การเติมเงินขั้นต่ำ กรณีนี้ทางผม แนะนำให้เติมผ่านทาง We pay ครับ https://www.wepay.in.th/
โดยสามารถเติมขั้นต่ำ 10 บาท ได้วันเพิ่ม 30 วัน
เช่น
– เติมเงินทัวไป 1 ครั้ง 100 บาท จะได้วันเพิ่มเพียง 30 วัน
– เติมเงิน Wepay เติม ครั้งล่ะ 10 บาท ทั้งหมด 10 ครั้ง จะได้วันเพิ่มถึง 300 วัน

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ลูกค้าสามารถเติมเงิน ให้ GPS ง่าย ผ่าน App ธนาคารต่างๆ
โดยการเติมขอให้เติม จำนวนเงินน้อยที่สุดในแต่ล่ะครั้งครับ ตัวอย่างเช่น

1. App ธนาคาร กรุงไทย , กสิกร , ไทยพาณิชย์ , ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ต่างๆ
โดยแต่ล่ะธนาคารจะมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเติมที่แตกต่างกันดังนี้ครับ

ธนาคารจำนวนเงินขั้นต่ำที่เติมในแต่ล่ะครั้ง (บาท)
กรุงไทย (KTB)20 บาท
กสิกร (Kbank)50 บาท
ไทยพาณิชย์ (SCB)25 บาท
ทีเอ็มบีธนชาต (TTB)20 บาท

ดังนี้ทางเราแนะนำเป็นการเติมเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย (KTB) และ ทีเอ็มบีธนชาต (TTB)

จะเหมาะสมสุดครับ

ตัวอย่างหน้า app การเงินเงินผ่านทางมือถือ

เติมเงินผ่านทาง app กรุงไทย (KTB)
เติมเงินผ่านทาง app กสิกร (Kbank)
เติมเงินผ่านทาง app ไทยพาณิชย์ (SCB)
เติมเงินผ่านทาง app ทีเอ็มบีธนชาต (TTB)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม