fbpx

ขับรถย้อนศร มีโทษอะไรบ้าง ?

การขับรถย้อนศร หรือการขับสวนเลน เป็นพฤติกรรมที่มักพบเห็นได้บ่อยจนเป็นภาพชินตา จนบางครั้งก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆ กับความมักง่ายของคนอื่น


ขับรถย้อนศร มีโทษอะไรบ้าง ?

ซึ่งการกระทำนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทาง ส่งผลต่อการจราจรที่อาจติดขัด หากโชคร้ายอาจถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน จนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต


ขับรถย้อนศรมีโทษ อย่างไร ?

ผู้ขับขี่รถย้อนศรมีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับ 200-500 บาท (พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 33 มาตรา 34 บทลงโทษตามมาตรา 151)

หากขับรถย้อนศร แล้วเกิดอุบัติเหตุ มีโทษทางอาญา ฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ( 8 ) มาตรา 160 (3)

สุดท้ายนี้ หากใครที่ชอบขับรถย้อนศร ควรหยุดการกระทำนี้โดยด่วนครับ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และยังเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วย

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก ,Au-to spinn