fbpx

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า จาก 8% เหลือ 2%

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า จาก 8% เหลือ 2% ซึ่งขณะนี้มีค่ายรถยนต์ที่เซ็น MOU เพียง 3 บริษัท คือ

Worramet pongsiri

12 มิ.ย. 2022

การใช้งาน GPS ติดตามรถป้องกันรถหาย

แนะนำการใช้งาน GPS ติดตามรถ การติดตั้งตัว GPS การใช้งานผ่าน application และการเลือกซื้อซิม

Worramet pongsiri

31 ธ.ค. 2020