fbpx

วิธีแก้ไข กรณี GPS Sino track Offline

การแก้ไข GPS Sino track Offline

สาเหตุของการ Offline

สาเหตุของการที่ GPS Offline ส่วนใหญ่จะมาจาก อายุซิม ที่หมดอายุ
เนื่องจาก ซิมที่ลูกค้าใช้ เป็นเติมเงิน เพราะฉะนั้นในการเติมเงินแต่ล่ะครั้ง ลูกค้าจะได้วันเพิ่มเติมมา 30 วัน
แต่ตัว GPS กินค่าเนตเพียงเดือนล่ะ 20-30 บาทต่อวัน

ทำให้วัน หรือซิมหมดอายุก่อนนั่นเองครับ
วิธีการแก้ไขคือ การเติมเงินขั้นต่ำ กรณีนี้ทางผม แนะนำให้เติมผ่านทาง We pay ครับ https://www.wepay.in.th/
โดยสามารถเติมขั้นต่ำ 10 บาท ได้วันเพิ่ม 30 วัน
เช่น
– เติมเงินทัวไป 1 ครั้ง 100 บาท จะได้วันเพิ่มเพียง 30 วัน
– เติมเงิน Wepay เติม ครั้งล่ะ 10 บาท ทั้งหมด 10 ครั้ง จะได้วันเพิ่มถึง 300 วัน


ลำดับขั้นตอนการตรวจสาเหตุ ของการ Offline

เบื้องต้นให้ตรวจสอบก่อนครับว่ามีไฟ เข้าตัวเครื่อง GPS หรือไม่ ถ้ามีให้ดำเนินการดังนี้ครับ
ตรวจสอบต่อไปว่าเป็นที่ ซิม ที่การเซตค่า หรือเป็นที่เครื่อง GPS

1. ดูว่าซิมหมดอายุหรือไม่

  • เช็คโดยการถอดซิมออกมาเสียบเข้ามือถือ ทำการโทรเข้า โทรออก
    – ถ้าโทรได้ปกติ แสดงว่าน่าจะเป็นที่การเซตค่า
    – ถ้าไม่สามารถโทร เข้า ออกได้ แสดงว่าซิมอาจถูกตัดไปแล้ว ให้ซื้อซิมใหม่ครับ
    และเติมเงินขั้นต่ำ หลายๆรอบ เพื่อให้ได้จำนวนวันที่มาก ป้องกันซิมหมดอายุ

ทั้งนี้อาจเติมเงินออนไลน์ ผ่าน application ค่ายมือถือที่ลูกค้าใช้ซิมอยู่ก็ได้ครับ


2. กรณีซิมไม่หมดอายุ ทำการเซตค่าใหม่

ให้ทำการเซตค่า โดยการส่ง SMS ไปยังเบอร์ที่อยู่ใน GPS 3 ข้อความดังนี้

2.1 เปิดการใช้งานระบบ GPS
ส่ง SMS
7100000

2.2 เซตค่าอินเตอร์เนต แต่ล่ะค่ามือถือจะส่งต่างกัน APN
ให้ดูว่าซิมที่ใส่ GPS ใช้ค่ามือถืออ่ะไร
>>> True
8030000 internet true true

>>> AIS
8030000 internet
>>> DTAC
8030000 www.dtac.co.th

2.3 เซตให้ส่งข้อมูลมายัง server sino track
ส่ง SMS
8040000 45.112.204.218 8090

โดยเมื่อเซตค่าเรียบร้อยแล้ว GPS จะส่งแจ้งมาว่า SET OK ตามภาพก้านล่าง

กรณีถ้าระบบยังขึ้น off line ให้ตรวจสอบที่ตัวเครื่องว่าไฟที่ขึ้น
ต้องเป็นไฟ สีส้ม และสีน้ำเงิน แบบไม่กระพริบ ตามภาพด้านล่าง

กรณียังเป็น Offline อยู่ให้ ขอให้ติดต่อมาทาง

เพื่อประสานงานแก้ไขต่อไปครับ ขอบคุณครับ
Sino track GPS ติดตามรถ ป้องกันรถหาย “รู้หมด รถคุณอยู่ไหน”